1. Hasła
  2. Poradnia
Pobierz Minisłownik w wersji .PDF

Nowe Relacje

pl Polish
PL - UA

(відчуття безпеки) – відчуття відсутності загрози; стосується окремих осіб або суспільств, дає почуття впевненості та запоруку безпеки і шанс на розвиток та вдосконалення. Дбати про безпеку це один з найважливіших обов’язків держави і водночас одна з ключових потреб людини. Це стан усвідомлення відсутності негараздів чи загрози зниження рівня життя, спричиненого, наприклад, втратою можливості заробляти, хворобою або старістю чи іншими форс-мажорними обставинами, такими як війна, переслідування чи дискримінація. Біженкам та біженцям в першу чергу необхідна безпека, стабільність і відпочинок. Робота в середовищі біженців не повинна полягати у заохоченні до активності, а у пропонуванні того, що розслабляє, заспокоює і допомагає забути про травматичний досвід і зміни, спричинені обставинами непереборної сили. У більшості з нас виникає натуральне бажання швидко допомогти і запропонувати більше ніж треба, тому в цьому відношенні слід покладатися на ретельне розпізнавання потреб і діяти спокійно.

Мовний бар’єр – труднощі у спілкуванні, пов’язані з недостатнім рівнем володіння іноземною мовою. У повсякденній роботі з людьми, які мають досвід біженця це справжній виклик, який вимагає створення методів, що дозволяють ефективно спілкуватися і співпрацювати. (див → Рекомендації → Методи).