1. Hasła
  2. Poradnia
Pobierz Minisłownik w wersji .PDF

Nowe Relacje

pl Polish
PL - UA

– przystosowanie się do nowych warunków życia. W sytuacji uchodźstwa jest ono konieczne, szczególnie ważne i trudne, wiąże się z ogromnym stresem. Osoby z tym doświadczeniem są zagrożone wykluczeniem społecznym, które może wynikać z niezaspokojenia potrzeb socjalnych (brak mieszkania, ograniczony dostęp do świadczeń społecznych i pomocy medycznej, trudności w podjęciu pracy, bariery komunikacyjne itp.), ale także z powodu stresu, braku akceptacji ze strony otoczenia i funkcjonujących stereotypów.

Dlatego tak ważna jest konieczność poprawy komunikacji, zapewnienia wsparcia psychologicznego w celu obniżenia stresu, odzyskania wiary we własne siły czy przezwyciężenia stereotypów i autostereotypów.