1. Hasła
  2. Poradnia
Pobierz Minisłownik w wersji .PDF

Nowe Relacje

pl Polish
PL - UA

wygodne użytkowanie czegoś bez wysiłku; oznacza umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami udziału w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi. Osoby te – ze względu na swoje cechy zewnętrzne, wewnętrzne albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują – są zmuszone w codziennym życiu podejmować dodatkowe działania lub stosować specjalne środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia, w takim samym stopniu jak inni. Dostępność oznacza usuwanie barier przestrzennych, transportowych, komunikacyjnych i poznawczych (patrz → Poradnia → Dostępność).