1. Hasła
  2. Poradnia
Pobierz Minisłownik w wersji .PDF

Nowe Relacje

pl Polish
PL - UA

ograniczenie lub pozbawienie równych praw społecznych, politycznych, ekonomicznych pewnych grup lub całych zbiorowości w społeczeństwie. W sytuacji kryzysu humanitarnego (patrz hasło → Kryzys humanitarny), jakim jest m.in. wojna w Ukrainie, dyskryminacja jest jednym z często występujących negatywnych zjawisk.