1. Hasła
  2. Poradnia
Pobierz Minisłownik w wersji .PDF

Nowe Relacje

pl Polish
PL - UA

proces włączania do zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup społecznych, jak m.in. mniejszości narodowe czy uchodźcy, które w efekcie uzyskują możliwości i prawa dostępne dotychczas dla większości. Proces ten jest skomplikowany, ponieważ wymaga akceptacji obu stron oraz – nie zawsze łatwego – dostosowania wartości, norm, zwyczajów, tradycji, światopoglądów a nawet języka. W sytuacji kryzysu humanitarnego w Ukrainie, skuteczna integracja społeczna jest jednym z największych wyzwań polityki społecznej w Polsce. Włączanie opiera się na rozmaitych formach aktywności, jak np. program Nowe Relacje czy działania Polskiego Forum Migracyjnego, mające prowadzić do lepszego, wzajemnego zrozumienia obu stron.