1. Hasła
  2. Poradnia
Pobierz Minisłownik w wersji .PDF

Nowe Relacje

pl Polish
PL - UA

wymiana informacji między ludźmi, porozumiewanie się. W zespołach połączonych wspólnym celem zawodowym każda osoba, biorąca udział w komunikacji, jest za nią odpowiedzialna. Jednak to osoby zarządzające są odpowiedzialne za dobrą atmosferę i tworzenie warunków do skutecznej komunikacji, przekazanie i przepływ wartości ważnych dla organizacji oraz określenie wspólnych zasad dobrej komunikacji na początku pracy nad danym projektem
(patrz → Poradnia → Dobra komunikacja).