1. Hasła
  2. Poradnia
Pobierz Minisłownik w wersji .PDF

Nowe Relacje

pl Polish
PL - UA

występuje wtedy, gdy bez pomocy z zewnątrz sytuacja osób objętych kryzysem np. wojną, będzie się pogarszać, a potencjalnie będzie im także grozić śmierć. Kryzysom humanitarnym towarzyszą zjawiska, takie jak: handel ludźmi, przemoc w rodzinach, zwłaszcza wobec dzieci, wykorzystywanie przez nieuczciwych pracodawców, zagrożenie bezdomnością, dyskryminacja (patrz hasło → Dyskryminacja). Pracując z osobami będącymi ofiarami kryzysu, trzeba wiedzieć, gdzie skierować je po pomoc.