1. Hasła
  2. Poradnia
Pobierz Minisłownik w wersji .PDF

Nowe Relacje

pl Polish
PL - UA

stan nierównowagi psychicznej, wywoływany przez zdarzenie losowe, niepowodzenia osobiste, rozmaite porażki. Życie naznaczone jest ciągłymi zmianami w następstwie krytycznych wydarzeń, powodujących stan wewnętrznej nierównowagi; to okres przełomowy, rozstrzygający, objawiający się zazwyczaj silnym pogorszeniem się sytuacji w danej dziedzinie, wymagający natychmiastowych rozwiązań. Uchodźcy i uchodźczynie są w sposób oczywisty narażeni na sytuacje i zdarzenia kryzysowe. Osoby w kryzysie potrzebują wsparcia w stabilizacji i odbudowywaniu zasobów. Kontakt z grupami ludzi lub osobami doświadczającymi sytuacji stresowej i kryzysu może wymagać od osób wspierających zastosowania zasad PPP, tj. Pierwszej Pomocy Psychologicznej (patrz → Poradnia → Zasady Pierwszej Pomocy Psychologicznej). Należy pamiętać, że nie każda osoba, która doświadcza uchodźstwa, jest w kryzysie psychicznym i nie każda doświadczyła traumatycznych wydarzeń. Wiele osób mierzy się z trudnościami niezwiązanymi z wojną czy uchodźstwem i korzysta ze zdrowych, adaptacyjnych reakcji i strategii, uruchamiając naturalne procesy regeneracyjne.