1. Hasła
  2. Poradnia
Pobierz Minisłownik w wersji .PDF

Nowe Relacje

pl Polish
PL - UA

odnosi się do kontaktów i komunikacji pomiędzy grupami kulturowymi, różniącymi się m.in. pochodzeniem etnicznym, religią, językiem lub narodowością, na zasadach równości. Nie ma tu mowy o wyższości jednej kultury nad drugą, niezależnie od stosunku większość-mniejszość. Według UNESCO oznacza „budowę sprawiedliwych stosunków między ludźmi, społecznościami, krajami i kulturami”. Celem tego pojęcia jest zrozumienie różnicy kulturowej (patrz hasło → Różnice kulturowe).