1. Hasła
  2. Poradnia
Pobierz Minisłownik w wersji .PDF

Nowe Relacje

pl Polish
PL - UA

osoba, która z różnych powodów, i na dłużej niż rok, przeprowadza się poza miejsce stałego zamieszkania zarówno w obrębie kraju, jak i za granicę, tymczasowo lub na stałe, dobrowolnie albo przymusowo, legalnie lub nielegalnie. Termin ten obejmuje m.in. osoby migrujące w związku z pracą czy studentów międzynarodowych.

Często słowo „migrant” jest dziś używane jako ogólne pojęcie obejmujące zarówno migrantów, jak i uchodźców (patrz hasło → Uchodźca). Jednak to ci ostatni wymagają szczególnej opieki prawnej, takiej jak ochrona przed wydaleniem lub zawróceniem oraz przed karą za przekroczenie granicy bez zezwolenia w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że ubieganie się o azyl jest uniwersalnym prawem człowieka.