1. Hasła
  2. Poradnia
Pobierz Minisłownik w wersji .PDF

Nowe Relacje

pl Polish
PL - UA

– „dwie satelity – jeden kosmos”, tak metaforycznie można opisać sytuację, w której napotyka się różnice kulturowe. Wychowanie w danej kulturze sprawia, że rzeczywistość postrzegana przez człowieka filtrowana jest przez pryzmat pewnych założeń dotyczących życia społecznego, nie do końca sformułowanych i uświadomionych, a które ukierunkowują myśli i wpływają na zachowania. To powoduje, że system norm, wartości i zachowań osoby pochodzącej z innej kultury może być inny niż nasz. Akceptacja tego faktu sprawia, że porozumienie jest nie tylko możliwe, ale też łatwiejsze. Różnice kulturowe ujawniają się w codziennych kontaktach w środowisku międzykulturowym, także polsko-ukraińskim.