1. Слова та словосполучення
  2. Рекомендації
Завантажте міні-словник у форматі .PDF

Nowe Relacje

pl Polish
PL - UA

Організатори

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Lider organizacji działających na rzecz seniorów. TiT „ę” dotychczas zainicjowało ponad pięćset projektów w obszarach, takich jak wolontariat osób starszych, działania obywatelskie i międzypokoleniowe, wspieranie osób starszych zależnych, działania UTW na rzecz społeczności, projektowanie oferty i usług dla osób starszych oraz badanie potrzeb.

TiT „ę” wspiera instytucje kultury w tworzeniu aktywnej społeczności osób starszych (m.in. TR Warszawa, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie). Testuje rozwiązania z udziałem seniorów (np. program „Tandem. Mentoring osób 55+”), przekazuje wiedzę (m.in. kurs e-learningowy praktyk międzypokoleniowych). Jego sieć Latających Animatorów Kultury odwiedziła ponad 800 instytucji i organizacji, realizując działania animacyjne z udziałem seniorów i grup międzypokoleniowych. W projekcie Archipelag Pokoleń. Kadry Kultury „ę” przygotowało dwudziestu liderów edukacji kulturalnej z Mazowsza do pracy na rzecz seniorów. Dzięki wsparciu m.st. Warszawy, zainicjowało też projekt Projektowanie starości, skierowany do osób zajmujących się animacją i edukacją w instytucjach kultury.

Od 2016 r. inkubuje innowacje społeczne dla osób starszych niesamodzielnych. Innowatorki i innowatorzy z różnych środowisk tworzą rozwiązania odpowiadające na wyzwania, takie jak samotność osób starszych, słabe więzi społeczne i pogarszająca się sprawność.

Od piętnastu lat prowadzi projekt Seniorzy w akcji – ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – dzięki któremu powstało trzysta pięćdziesiąt inicjatyw z udziałem ponad dziesięciu tysięcy osób starszych, czterech tysięcy młodych animatorów i ponad tysiąca trzystu wolontariuszy. W ramach projektu UTW dla społeczności TiT „ę” wspiera działania senioralne na rzecz społeczności lokalnych.

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Od 2007 roku wspiera uchodźców i migrantów w Polsce, zabiega o przestrzeganie praw osób z doświadczeniem migracji oraz dąży do tego, by Polska była krajem, w którym ludzie różnych religii i kultur żyją w zgodzie i szacunku. Pomaga wszystkim – bez względu na narodowość, język komunikacji, wyznanie czy inne czynniki.

PFM postrzega migrację jako naturalny, stały element rzeczywistości; stale nasilający się z powodu obecnych i przyszłych konfliktów oraz zmian klimatycznych. Doświadczenie migracji jest trudne zarówno dla osób migrujących, jak i społeczności goszczących. Często też budzi emocje i obawy. PFM działa więc dwutorowo: pomaga osobom migrującym odnaleźć się w nowej rzeczywistości, a Polakom – tworzyć wspólnie z nimi społeczności, w których wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie. Budowanie różnorodnych wspólnot i poczucia bezpieczeństwa w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości uznaje się za największe globalne wyzwanie w najbliższej przyszłości.

Fundacja specjalizuje się w działaniach informacyjnych, udzielaniu bezpośredniego wsparcia cudzoziemcom (psychologicznego, zawodowego, dotyczącego legalizacji pobytu), szkoleniach (dla nauczycieli, psychologów, urzędników) oraz w działaniach na pograniczu edukacji formalnej i nieformalnej (warsztaty, gry miejskie). W szczególny sposób wspiera kobiety – organizując szkoły rodzenia oraz grupy wsparcia dla mam-migrantek.

PFM działa innowacyjnie – szukając nowych sposobów pracy, analizując potrzeby migrantów oraz migrantek i elastycznie na nie odpowiadając, w projektowaniu działań zaś korzystając z interdyscyplinarnej wiedzy zespołu. Pracuje też kompleksowo: z jednej strony dba o to, by cudzoziemcy mogli uzyskać wsparcie w rozmaitych aspektach życia. Z drugiej, dba o podnoszenie kompetencji zespołu, który składa się z aktywistów i aktywistek oraz wolontariuszy i wolontariuszek. Dla nich wszystkich działania na rzecz cudzoziemców są istotne także w wymiarze osobistym.

Ми використовували наступні джерела:

Колектив проєкту Нові відносини:

Менеджер проєкту
Marta Białek-Graczyk

Координатор проєкту
Ewa Jagiełło

Асистент проєкту
Oksana Kolisnyk

Спеціаліст у справах старших осіб
Ewa Kominek

Спеціаліст у справах евалюації
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

Спеціаліст у справах промоції
Sylwia Razuwajew-Mądry

Керівник тьюторського колективу
Joanna Kubicka

Publikacja:

Задум, обробка, редагування
Kinga Gałuszka

Транскрипція розмов при столиках
Oksana Kolisnyk

Коригування
Agnieszka Tabor

Projekt graficzny i skład
Tomek Głowacki

Світлини
XY