1. Hasła
 2. Poradnia
Pobierz Minisłownik w wersji .PDF

Nowe Relacje

pl Polish
PL - UA

Przestrzeganie zasad dostępności jest ważne. Szczególnie, jeśli przyjąć perspektywę osób na co dzień borykających się z rozmaitymi, często prostymi barierami, takimi jak wejście po schodach czy odczytanie pisma. Zasady te są ważne, bo dzięki nim ludzie starsi czy osoby z niepełnosprawnościami mogą łatwiej radzić sobie z pozornie prostymi czynnościami i funkcjonować na równi z innymi.

Jak komunikować się z osobami starszymi i przestrzegać zasad dostępności?

 1. Przygotowując informację, zarówno drukowaną, jak i cyfrową, staraj się dowiedzieć jak najwięcej o osobach, dla których jest przeznaczona oraz o ich potrzebach.
 2. Pisz prosto
  • Zawsze prezentuj informacje w sposób łatwy do zrozumienia dla większości, w tym także osób, które słabo znają język polski.
  • Pamiętaj o osobach mających trudności poznawcze, m.in. z niepełnosprawnością intelektualną, chorobami lub urazami neurologicznymi.
  • Używaj przykładów, obrazków, grafik.
  • Stosuj właściwy język, konstruuj krótkie zdania i posługuj się łatwymi do zrozumienia wyrazami.
  • Nie używaj trudnych pojęć ani słów zapożyczonych z innych języków.
  • Unikaj skrótów, procentów i dużych liczb, zamiast nich używaj określeń: „mało”, „wiele” itp.
 3. Pamiętaj o szczegółach
  • W druku stosuj format wygodny do czytania, użytkowania i kopiowania (A4 lub A5).
  • Wybieraj czcionki bezszeryfowe, czyli pismo o kroju pozbawionym ozdobników w postaci szeryfów, tzn. mające proste końcówki liter. Pismem bezszeryfowym są m.in. Arial, Verdana, Trebuchet MS, Helvetica, Univers, Futura. Pismem szeryfowym są m.in. Times New Roman, MS Serif, Constantia i Lucida Fax.
  • Z umiarem stosuj ciemne tła.
  • Nie wykorzystuj wzornictwa lub grafiki, które utrudniają przeczytanie i zrozumienie dokumentu.
 4. Sprawdź, czy strona www twojej organizacji czy projektu spełnia wytyczne WCAG 2.1 (tj. postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość, kompatybilność). Wypróbuj te narzędzia: https://wave.webaim.org lub https://lepszyweb.pl/walidator

Dbanie o dostępność to także inne działania, które możesz zaplanować i wdrożyć w swoich projektach:

 • zatrudniając tłumacza;
 • myśląc o właściwych formach wsparcia dla osób z różnymi niedogodnościami, takich jak wsparcie towarzyszące (udział wolontariusza-opiekuna), dostosowanie czasu trwania do możliwości uczestników, dostosowanie jakości posiłków (specjalistyczne diety) czy organizacja transportu.