1. Hasła
  2. Poradnia
Pobierz Minisłownik w wersji .PDF

Nowe Relacje

pl Polish
PL - UA

Minisłownik Nowych Relacji powstał w wyniku dzielenia się wiedzą uczestniczek i uczestników oraz tutorek warsztatów towarzyszących projektowi. Spotkanie odbyło się w listopadzie 2022 roku w Warszawie z udziałem dziesięciu organizacji współtworzących Nowe Relacje – program wspierający działania na rzecz włączania i integracji międzypokoleniowej osób z Ukrainy z doświadczeniem uchodźczym. Wszystkie pracują na rzecz adaptacji uchodźców i uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+, także z niepełnosprawnościami. Ich działania mają zapobiegać dyskryminacji, promować wielokulturowość oraz poszanowanie autonomii i tolerancji.

W trakcie dwudniowego spotkania dla wszystkich stało się jasne, że codzienna praca w tym nowym społecznie obszarze polega na nieustannym zadawaniu pytań i bieżącym reagowaniu na zmieniającą się rzeczywistość. Jedna zaspokojona potrzeba zmienia się w kolejną, wymagającą innych strategii działania. W drodze, którą pokonują nasi ukraińscy goście, a także uchodźczynie i uchodźcy z innych krajów, jak mówi Karolina Czerwińska z Polskiego Forum Migracyjnego, jesteśmy tylko przystankiem: odpowiadamy na realne potrzeby i działamy profesjonalnie.

Minisłownik jest zbiorem ważnych słów i pojęć z obszaru „nowych relacji”, czyli tematów, z którymi konfrontuje nas problematyka uchodźstwa i wojny oraz pracy z osobami z doświadczeniem uchodźczym. A także tych związanych z włączaniem w naszą codzienność seniorek i seniorów oraz ich unikalnej, ciągle zbyt mało widocznej perspektywy. Słownik – jak każdy inny – jest niezamknięty. Zmienia się i aktualizuje, tak samo jak modyfikuje się rzeczywistość i metody pracy w środowisku międzykulturowym.

Minisłownik został zbudowany na bazie wspólnych zasobów wiedzy i praktyk, którymi wymieniliśmy się podczas warsztatów. W pierwszej części jest alfabetycznym zbiorem najważniejszych słów-haseł, w drugiej zaś opisem porad, dobrych praktyk i metod. Na końcu zostawiliśmy miejsce do wpisywania kolejnych haseł i obserwacji, które wyklarują się w przyszłości.